A Paice–Husk-szótövező

Ahogy a könyvben bemutattuk, a szótövező változó számú iteratív lépésben hajtja végre az eljárást. A szabályokat a könnyebb kereshetőség érdekében a szó utolsó karaktere szerint rendezett csoportokban tárolják. A szabályok az alábbi komponensekből állnak:

A szabálykészlet mindössze 115 szabályt tartalmaz.

A PC-szótövező túltövezésre való hajlamát a szabályok alkalmazásával előálló szóalakra vonatkozó elfogadhatósági kritériumok korlátozzák. Ezek alapján, ha egy szó magánhangzóval kezdődik, akkor legalább még egy betűt kell a redukált alaknak tartalmaznia; ha viszont mássalhangzóval kezdődik, akkor a redukált alaknak legalább három betűsnek kell lennie, és a három betűből az egyiknek magánhangzónak kell lennie. Természetesen ezek a feltételek sem oldják meg teljes mértékben a problémát, hiszen a tövező vét alul- és túltövezési hibákat is, de jelentősen korlátozzák a túltövezések számát.

PÉLDA. Nézzünk két példát a PC-tövező működésére! A provision szó illeszkedik nois4j> szabályra, amit a következőképpen kell értelmezni. Az első négy karakter a fordított szóvégződés. Ennél a szabálynál nincs megkövetelve a szóalak eredeti, érintetlen volta — bár ez itt teljesülne —, hiszen eredetiségbitet a szabály nem tartalmaz. A redukálás során 4 karaktert vág le, és a j-t illeszti be, azaz a provij szóalakot állítja elő, amire az elfogadhatósági kritériumok is teljesülnek. A szabály utolsó szimbóluma azt jelzi, hogy ezzel az előállított szóalakkal még nem terminál a tövező.

A következő illeszkedő szabályt a j-csoportban találjuk, ezek közül a leghosszabban a ji1d. szabály illeszkedik. Ez előírja a szóvégi j cseréjét d-re, majd terminál a tövezés a provid szóalakkal. Érdemes megjegyezni, hogy a provide szóra is ezt a tövet állítja elő az algoritmus. Összefoglalva:

provision nois4j>
----→ provij  ji1d.
-- → provid.

A multiplications szó először az s*1> szabályra illeszkedik, és mivel ez az eredeti és sértetlen alak, ezért alkalmazható rá, az eredmény a többes szám levágásával előálló multiplication alak. Ez a noi3> szabályra illeszkedik, amely levágja az utolsó három karaktert, így kapjuk a multiplicat alakot. Erre a tacilp4y. termináló szabály alkalmazható, ami előállítja a multiply szótövet. Összefoglalva:

multiplications -s-*1->→ multiplication n-o-i3->→ multiplicat tacilp4y.
-- ---→ multiply.

Az algoritmusról további részletek és implementációk találhatóak a Paice–Husk-tövező hivatalos honlapján.