A Zipf- és a Heaps-törvény

A korpuszokban előforduló különböző szavak számának és gyakoriságának leírására szolgál a tapasztalatokon alapuló Zipf- és Heaps-törvény (Heaps, 1978).

Rendezzük sorba a korpuszunk szavait csökkenő gyakoriság szerint. Elöl tehát a leggyakoribb, hátul a legritkábban előforduló — tipikusan egyszer, nyelvészeti műszóval hapaxnak nevezett — szavak lesznek. A Zipf-törvény azt mondja ki, hogy a lista i . elemének gyakorisága:

Ri ~ 1-,
   iα

ahol α egy a korpuszra jellemző, 1 körüli konstans.

Más szavakkal ez azt jelenti, hogy ha log log skálán ábrázoljuk i -t és Ri -t, akkor a pontok jó közelítéssel egy egyenesen helyezkednek el. A törvény a leggyakrabban és a legritkábban előforduló szavakra kevésbé pontos.

A törvény érdekes következménye, hogy ha egy korpuszból csak a leggyakoribb szavakat tartjuk meg, a többit töröljük, a korpusz nagy része akkor is megmarad. Példa: ha 30000 különböző szavunk van, és α= 1,1 , és a 15000 leggyakrabban előforduló szót tartjuk meg, akkor a korpuszban levő szavak több, mint 96% -át megtartottuk, miközben a szótárat a felére csökkentettük. Ha csak az 1 000 leggyakoribb szót tartjuk meg, akkor ugyanez az arány majdnem 80% , miközben a szótárat a 30 -adára csökkentettük!

A Heaps-törvény szerint egy N szóból álló korpusz esetén a különböző szavak száma:

    β
V ≈ K ⋅N

ahol:

A törvény következménye, hogy egy korpuszban a különböző szavak száma új dokumentumok hozzáadásával folyamatosan növekszik, például az elírásoknak, a tulajdonneveknek és az új szavaknak köszönhetően. Szerencsére ez a növekedés csak szublineáris, és az új szavak nyilván nem lesznek gyakori szavak. A növekedés következménye, hogy minél több dokumentumunk van, annál ritkább lesz a szó-dokumentum mátrix.

Példa: N = 3 ⋅106 és β= 0,7 esetén K = 10 esetén V = 3,4 ⋅105 , azaz ha az elejétől olvassuk a korpuszt, úgy tűnik, mintha minden kilencedik szó új lenne.

Az 1. és 2. ábrákon a Zipf-törvény megvalósulása látható a gyakorlatban. Az 1. ábra a teljes Reuters-21578 korpusz, míg a 2. ábra Web2.2 korpusz (Halácsy et al, 2004) 4% -os szűrésével kapott dokumentumgyűjtemény alapján készült. A Web2.2 korpusz a jelenlegi legnagyobb,     9
1,48 ⋅10 szót tartalmazó magyar nyelvű korpusz, amely a magyar web alapján készült 2003-ban. A 4% -os szűrés azt jelenti, hogy a weboldalak közül csak azokat tartották meg, amelyek esetén az alkalmazott helyesírás-ellenőrző a szavaknak legalább a 96% -át helyesnek ítélte.


PIC
1. ábra. Zipf-törvény a gyakorlatban a Reuters-21578 angol nyelvű korpuszonPIC
2. ábra. Zipf-törvény a gyakorlatban a magyar nyelvű Web2.2-es korpuszon


Forrás:

H. S. Heaps. Information Retrieval — Computational and Theoretical Aspects. Academic Press, 1978.

P. Halácsy, A. Kornai, L. Németh László, A. Rung, I. Szakadát, V. Trón. Creating open language resources for Hungarian. In Proc. of LREC’04, 4th Int. Conf. on Language Resources and Evaluation, 2004.