Karakter n -gramm alapú nyelvfelismerés

Nyelvfelismerés és Zipf törvénye

A nyelvfelismerés feladata eldönteni, hogy egy adott szöveget milyen nyelven írtak. A megoldással szemben elvárjuk, hogy

A Canvar és Trenkle által javasolt nyelvfelismerő megoldás (Canvar & Trenkle, 1994) a dokumentumok karakter n -gramm alapú indexelését használja fel. Az n -grammok a dokumentum n hosszúságú részsztringjei, amelyeket tokenekre — azaz szóközökkel szeparált stringekre — értelmezünk. A tokeneket az elején pontosan 1, végén pedig maximum n - 1 szóközzel feltöltjük az n -grammok képzésénél, így a szöveg szó n -grammjai n = 2,3,4 értékekre az alábbiak lesznek

Ezzel a módszerrel egy ℓ hosszú sztring ℓ+ 1 n -grammot (bi-, tri, 4-grammot stb.) generál.

Minden természetes nyelvre jellemző, hogy egyes szavak gyakoribbak más szavaknál. Ezt fogalmazza meg a relatív szógyakoriságokat leíró Zipf törvénye, amely kimondja, hogy az n -edik leggyakoribb szó egy természetes nyelvű szövegben n -nel fordítottan arányos gyakorisággal fordul elő. Ebből következik, hogy vannak olyan szavak, amelyek dominánsak, azaz a szöveg egyéb jellemzőitől (téma, stílus, hossz stb.) függetlenül gyakrabban fordulnak elő más szavaknál. Az átmenet a gyakori és a ritka szavak között folytonos, azaz ugrásmentes. Ez a jellegzetesség nemcsak a szavakra, hanem az n -grammokra is fennáll (ld. az 1. ábrát). Az egyes nyelvekre jellemző, hogy melyek a leggyakrabban előforduló szavaik, n -grammjaik. A nyelvfelismerő algoritmus a nyelvek e tulajdonságát használja fel.


PIC
1. ábra. N-grammok gyakoriságának és gyakoriság szerinti rangsorának összefüggése


A módszer működése

A módszer működését illusztrálja a 2. folyamatábra. A profilok az adott szöveg leggyakoribb n -grammjait állítják elő. A profilok generálása az alábbi lépésekből épül fel:


PIC
2. ábra. Az n -gramm alapú osztályozó folyamatábrája


A profilok alapján az alábbi megfigyeléseket lehet tenni.

A profilok összehasonlítását pozícióindex szerint végezzük. Legyen posi(k) a k n -gramm pozíciója az i profilban, ekkor a di dokumentumprofil távolságát a cj kategóriaprofiltól a

       (
      N (pos (k) - pos (k)), ha k∈ pos
d(di,cj)= X    i    j        j
     k=1 N,         ha k⁄∈ posj

összeg határozza meg. A dokumentumot ezután ahhoz a kategóriához soroljuk be, amelynek profiljához a legközelebb van (ld. még a Rocchio-algoritmust).

Ez az egyszerű algoritmus nagyon jó hatékonysággal működik nyelvfelismerésre. A szótár alapú nyelvfelismerésnél előnyösebb, mivel nincs szükség az esetenként nehezen hozzáférhető, nagyméretű szótárak kezelésére, és tanítóadatként csupán néhány száz szavas dokumentumok is elegendőek. A rendszert 14 országból származó 3478 hírcsoportüzeneten tanították be és tesztelték. A nyelvek között csupán dialektusukban különbözők is voltak (pl. angol és ausztrál, brazil és portugál), de a megfelelő üzeneteket nem vonták össze, hanem eltérő nyelvű szövegként kezelték őket. A tesztrendszer ennek ellenére N = 300 -as értékre a 300 karakternél(!) nem hosszabb szövegek esetén átlagosan 98,6%-os pontosságot ért el, 300 karakternél hosszabb szövegekre pedig átlagosan 99,8%-os pontosságot. A legnehezebben a brazil és portugál eredetű szövegeket tudta megkülönböztetni a rendszer, a brazil szövegekre 95,7-es pontosságnál jobbat nem tudtak elérni. N = 400 -ra is hasonló értékeket adott a rendszer.

Az itt ismertetett módszert nemcsak nyelvfelismerésre, hanem tematikus osztályozásra is lehet alkalmazni, de ekkor lényegesen rosszabb eredményt produkál.

Forrás:

W. B. Canvar and J. M. Trenkle. N-gram-based text categorization. In Proc. of SDAIR-94, 3rd Annual Symp. on Document Analysis and Information Retrieval, pp. 161–175, Las Vegas, USA, 1994.