Hibajegyzék

oldalszám pontos hely helytelen helyes
18. old. közepe 5. fejezet 6. fejezet
57. old (2.18)
129. o. 1. bekezdés, 2. sor
129. o. (5.24)-ben
130. o. 1. bekezdés, 4. sor
118. old. alulról 4. sor szám iterációnként. száma iterációnként.
156. old. (6.6) képlet első
szumma indexe
157. old. 2. bekezdés, 5. sor
161. old. 1. bekezdés 2. sor week elválasztása helytelen
163. old. 6.1 példa, 9-10. sor hamis negatív párok hamis pozitív párok
163. old. 6.1. példa, 11. sor
173. old. 1. sor leghosszabbak leghosszabb
181. old. lábjegyzet www.robotstxt.prg/ www.robotstxt.org/
183. old. 3. bekezdés, 1. sor kéreséskiszolgáló kéréskiszolgáló
193. old. alulról 7. sor Ía skiplisták Így a skiplisták
198. old. 4. bekezdés, utolsó sor témaköreival témaköreivel
214. old. 4. sor dokumentumo dokumentumok
269. old. [11] janus Janus
273. old. [66] MSZNY-03 MSZNY-06
274. old. [70] és [71] fordított sorrendben
277. old. [121] algorithm algorithms
278. old. [132] Nchiql NChiql
278. old. [135] PADD PAKDD
283. old. [204] janus Janus

A hibák jelzését a szerkesztő megköszöni Petróczi Attilának és Répási Tibornak.