Tárgymutató

A–F G–L M–R S–Zs


 


χ-négyzet statisztika 57, 160
   
10-pontosság 72
11 pontos átlagos pontosság 71, 137
   
AdaBoost 134
adaptív szűrés 108, 110
adat

gyengén strukturált

20, 21

strukturálatlan

20, 21

strukturált

20

tanító

109

teszt

109

validációs

110
adatbázis-migráció 75
adathordozó 26
adatszövetség 233
adattisztítás 75
Aliweb 180
álláskereső portál 83
általánosító képesség 135
Altavista 213
alultövezés 43
alultövezési index 43
anaforafeloldás 86, 99
annotálás 107
anonimizáció 90
aratórobot 184, 187
Archie 180
Ask 199, 214, 220
AskJeeves 199
átlagos kapcsolódás 155
átlagos pontosságok átlaga (MAP) 72
ATN 222
   
B-fa 191
bagging 134
Baum–Welsh-eljárás 97
Bayes-módszer

naiv

119, 139
belső szorzat 112
bitmap index 197
biword index 194
bizottság

osztályozóké

133

tagok

133
block merge 196
boosting 134
boosting eljárások

AdaBoost

134
BOTW kereső 211
   
Callimachus 63
célkereső 230
centroid 113, 149

sűrűsége

151
centroid kapcsolódás 155, 156
címkézés

csoportosításé

159

differenciális

160
CLEF 50
Clementine 238

csomópont

238

feldolgozási folyam

238
Completeplanet 215
CoNLL-adatbázis 92
CONTAINS 262, 266
Contains 255
CONTAINSTABLE 263
crawler 184
CTX_DDL csomag 254
C5.0 243
   
csoportosítás 126, 145, 244

alkalmazásai

147

címkézése

159

definíció

146

hierarchikus

146

alulról-felfelé

153

egyesítő

153

felosztó

153

felülről-lefelé

153

jellegzetességek

145

k-átlag

149, 164

kettészelő

152, 164

magjai

150

k-medoid

151

lágy

146

particionáló

146, 148

szigorú

146

típusai

146
csoportosító motor 198
   
Datastore 252
Dawson-szótövező 47
demóciós konstans 118
dendogramm 153
Dewey tizedes osztályozás 63
Dexter 177
Dictionary 252
dimenziócsökkentés 55

globális

56

lokális

56
dinamikus weboldal 228
dokumentum

ábrázolása

32

elérési helye

27

formátuma

28

hordozó médiuma

26

jellemzői

26

karakterkódolása

29

mérete

27

metaadatai

28

mondatokra bontása

38

normálása

34

prototípusa

112

reprezentációja

 

bináris

33

csoportosításnál

148

statisztikai jellemzői

27

stílusa

28

tokenizálása

39
dokumentum-prototípus 112
dokumentumgyakoriság 35

inverze

35
dokumentumgyakoriság alapú szűrés 56
dokumentumgyűjtemény 26

reprezentálása

32
dokumentumok

átlaga

149

centroidja

149
dokumentumok csoportosítása 145
dokumentumrendszerezés 107
dokumentumszűrés 108

adaptív

108, 110
dokumentumtábla 252
dokumentumtérkép 37
döntési fa 258

metszése

124

szövegosztályozó

122
döntési szabály

szövegosztályozó

122
   
dzsókerkarakter 51
   
e-mail feldolgozás 84
egyedi szavak száma 32
egyensúlyi pont 136
egyszerű kapcsolódás 155

láncolási effektus

157
együttes hasonlóság 153
elfogultság 134
eliminálhatóság 179
előfeldolgozás 25
előfordulás 33, 204

kiemelt

204
EM-algoritmus 152
EntireWeb 214
entrópiasúlyozás 36
érthetőség 179
eseménykeret 86, 87
ETO 63
Expectation Maximization lásd EM-algoritmus 152
   
F-mérték 93, 162

szintenkénti

141
fájlkeresők 180
fedés lásd felidézés 69
félautomatikus osztályozás 106, 142
feldolgozási folyam 238
felidézés 69, 93, 136, 147, 175, 178

formula

69

fuzzy

72

szintenkénti

141
félreelemzés 43
felszíni háló 202, 229
felszíni jellemzők 94
feltételes függetlenségi feltevés

szavak előfordulására

120

szavak pozícióira

122
feltételes valószínűségi mező 98
felügyelet nélküli tanulás 145
felügyelt tanulás 91, 104
Filter 252
finomítható keresés 208
fokozatos tanulás 115, 140
fókuszált robot 187
fontossági forrás 205
formátum 28

PDF

30
forward-backward algoritmus 98
forward index 204
főkomponens-analízis 60
FrameNet 88
FREETEXT 263
FREETEXTTABLE 263
frekvencia 34
frekvenciainformációk 95
Frobenius-norma 133
funkció szó lásd stopszó 35
futásidő 73
fuzzy illeszkedés 74, 242
független adatforrás 23

gépi tanulás 103
Gigablast 214
Gini-index 123
Google 185, 202, 203, 211
   
gyakoriság 33, 34

relatív

34
gyengítő változó 129
gyűjteménytámogatottság 35, 95
   
HAM lásd Hipertext Absztrakt Gép 176
Hamming-távolság 75

módosított

75
harvester 184
hasonlósági mérték 148
hatékonyság

előfeldolgozás

25
hatékonyság mérése

csoportosításánál

161

szövegosztályozás

 

egyszerű

136

hierarchikus

141

tulajdonnév-felismerés

93
hiba 71
hibavezérelt tanulás 115, 116
hierarchikus csoportosítás 146

egyesítő

153

felosztó

153

inverzió

155, 158
hierarchikus szövegosztályozás 139
hiperlink 108, 176
hipertext 176
Hipertext Absztrakt Gép 176
HITEC 139
hivatkozás alapú indexelés 200
HMM lásd rejtett Markov-modell 97
horgony 160, 200
Hotbot 214
hozzárendelési elv 189

statikus

190
HunLex 52
HunMorph 54
HunSpell 54
HunStem 54
HunToken 38
HunTools 54
   
IBM DB2 Text Extender 265
idf 35
időbeliség 89
illeszkedés

mySQL

264
indexelés

hivatkozás alapú

200

kifejezés alapú

194, 199

metaadat alapú

200

szó alapú

199

tartalom alapú

200
Indexing Engine 252, 253
indexszekvenciális szervezés 191
információ-visszakeresés 63, 217
információkinyerés 81

nyelvközi

82
információ lokalizálása 81
információnyereség 56, 123, 160
inkrementális tanulás lásd fokozatos tanulás 115
invertált indexstruktúra 192
inverzió 155, 158
   
jegy 88
jellemzők csoportosítása 58
jellemzőkinyerés 56, 58

csoportosítás alapján

58

LSI

59
jellemzőkiválasztás 55, 160

χ-négyzet statisztika

57

dokumentumgyakoriság alapján

56

információnyereség

56

kölcsönös információ

57
   
k-átlag módszer 149, 164

kettészelő

152, 164
k-medoid módszer 151
k-NN lásd legközelebbi szomszédok osztályozó 124
kanonikus alak 41
karakterkódolás 29

unicode

29

UTF-8

29
karakter n-gramm 39, 109
kategória 104
kategóriaösvény 141
kategóriaprofil 112
kategóriarendszer 104
kategóriavektor 112
kategorizálás lásd osztályozás 102
keresés

finomítható

208

kifejezés alapú

207

kiterjesztett

208

kiterjesztett, statisztikai alapú

208

klaszter alapú

208

metaadat szerint szűkített

209

összetett feltétellel

208

szekció szerint szűkített

209

szemantikus háló alapú

210

szó alapú

207

szótő alapú

209

taxonómia alapú

207

témaorientált

208

természetes nyelvi

209
keresőkifejezés

természetes nyelvi

209
keresőmotor

struktúrája

183
keresőmotorok 180
keresőmotorok láthatósági szintje 229
kereszthivatkozás 98
kereszthivatkozás-feloldás 98
keresztvalidáció

k-szoros

109
keret 87
kernel 130

kétrétegű perceptron

131

polinomiális

131

RBF

131
kifejezés alapú

indexelés

194, 199

keresés

207
kifejezéssablon 224
kifejezőerő 178
kiterjesztett keresés 208

statisztikai alapú

208
kiválasztási elv 186
kivonatolás 166

csoportosítás alapú módszerek

171

definíció

167

hatékonyságának mérése

175

jellemzők

168

klasszikus módszer

169

MEAD-módszer

173

MMR-módszer

172

mondatkiválasztással

168

tf-idf alapú módszer

171
klasszifikáció lásd osztályozás 102
klaszter alapú keresés 208
klaszterezés lásd csoportosítás 145
klaszterhipotézis 146
korpusz 26
koszinusztávolság 112
kovarianciamátrix 61

elemzése

62
kölcsönös információ 57, 160
kölcsönös információtartalom 208
kötegelt tanulás 115, 140
követelmény

megjelenítés

183

naprakészség

182

rangsorolás

183

széleskörűség

182
KR-kódolás 54
Kronecker-szimbólum 75
kvadratikus optimalizálás 129
KWIC 64
   
label bias probléma 97
LADDER 222
Lagrange-multiplikátor 129
láncolás 157
Laplace-simítás 120
látens szemantikus indexelés (LSI) 59, 174
láthatatlan háló 229
legközelebbi szomszédok osztályozó 124
lekérdezőnyelv 219
lemma 41
lemmatizálás 41
Levenshtein-távolság 76
Lexer 252
lexikon lásd szótár 32
lineárisan szeparálható 116
lineáris legkisebb négyzetek módszere 132
lineáris osztályozó 111
linkindex 201
Lovins-szótövező 45
LSI lásd látens szemantikus indexelés 59, 174
LUNAR 222
lusta tanuló 124
Lycos 214

magfüggvény lásd kernel 130
makro-átlagolás 136
Mamma 214
Manhattan-távolság 78
manuális osztályozás

Oracle Text

257
MAP lásd átlagos pontosságok átlaga 72
Markov-modell

maximum entrópia

97

rejtett

97
Masque/SQL 225
maximum entrópia Markov-modell 97
medoid 151
medoid kapcsolódás 155
megbízhatóság lásd pontosság 69
megjósolhatóság 179
mélyháló 187, 201, 215, 229
MEMEX 176
mérték

belső

161

külső

161, 175
metaadat-generálás 107
metaadat alapú indexelés 200
metaadatok adatbázisa 185
Metacrawler 214
metakereső 214, 230

szerver oldali

230, 231

ügyfél oldali

230, 231
metrika 74

háromszög-egyenlőtlenség

75
metszés

döntési fáé

124
Microsoft Search Service 259
Microsoft SQLSERVER lásd SQLSERVER 258
mikro-átlagolás 136
minta 74
mintaillesztés 74

hibatűrő

74, 242
modell 25
modellalkotás 25
mohó algoritmus 139

gyengített

140
mondatokra bontás 38
morphdb.hu 52, 53
MRR lásd reciprok rangok átlaga 72
MSN 213
mySQL Fulltext Search 264
   
n-gramm 39, 109
n-gramm index 195
naiv Bayes-feltevés 120
naiv Bayes-módszer 119, 124

binomiális

122

hierarchikus osztályozás

139

multinomiális

122

működési vázlata

120
Needleman–Wunch-távolság 77
neurális hálózat 115
névelem 91
névelem-összerendelés 99
névelemosztály 91
névelemrendszer

hierarchikus

92
NLI 198
NLIDB alapú mélyhálókereső 235
normalizált tf-idf 36
   
nyelők 205
nyelvfelismerés lásd nyelvmeghatározás 109
nyelvmeghatározás 28, 109
nyelvtechnológia 22
nyilt osztály 93
   
optikai karakterfelismerés 27
Oracle Media Server 201
Oracle Text 250

Contains

255

Datastore

252

Dictionary

252

dokumentumtábla

252

Filter

252

Indexing Engine

252, 253

indextípusok

254

Context

254

CTXRULE

256

komponensei

252

Lexer

252

manuális osztályozás

257

osztályozás

258

particionálási módszerek

257

Sectioner

252

szabályleíró tábla

252

szövegkereső funkciói

251
,,oszd meg és uralkodj'' stratégia 123
osztály 104
osztályozás 102, 244

alesetei

 

eredmény szerint

106

fókusz szerint

105

kategóriák száma szerint

104

bináris

105

definíció

104

dokumentumvezérelt

105, 127

egycímkés

104

egyszerű

105

félautomatikus

106, 142

hierarchikus

105, 139, 141

kategóriavezérelt

105, 127

kiválasztó

106

Oracle Text

258

rangsoroló

106

szabadalmi hivatalokban

107

támogató

106, 142

többcímkés

104

többszintű

105
osztályozó 104

bizottság

133

döntési fa alapú

122, 258

döntési szabály alapú

122

HITEC

139

k-NN

124

legközelebbi szomszédok

124

lineáris

111

minta alapú

124

naiv Bayes-módszer

119, 139

nemlineáris

127

neurális hálózat alapú

115

Rocchio-

113

SVM-

127, 258

szavazásos

133
óvatos szótövező 50
   
öregedési algoritmus 188
összegzéskészítés 166

általános

168

független

168

indikatív

168

informatív

168

kérdésvezérelt

168

témaspecifikus

168
   
PageRank 204
Paice–Husk-szótövező 47
párhuzamos feldolgozási elv 186, 189
passzus 172
PCA lásd főkomponens-analízis 60
perceptron 115
permuterm index 195
perplexitás 163
perzisztens 157
Petri-hálók 178
pillanatkép 184
pontosság 69, 93, 136, 175, 178

formula

69

fuzzy

72

szintenkénti

141
Porter-szótövező 45
pozícióindex 194
Precise 226
promóciós konstans 118
P10 (10-pontosság) 72
   
Rand-index lásd szabatosság 162
rangsorolási jellemzők 183
RCV1-korpusz 143
reciprok rang (RR) 72
reciprok rangok átlaga (MRR) 72
redundanciaszűrés 83
reflexív metrika 75
reguláris kifejezés 79
regularizációs faktor 130
rejtett Markov-modell 97
reprezentáció 25

bináris

33

előfordulás alapú

34

gyakoriság alapú

34

logaritmikus súlyozással

34
Reuters-gyűjtemény 137
Rocchio-osztályozó 113

Sectioner 252
selejt 71
Sellers-algoritmus 77
shrinkage 139
Skaffe 211
skalárszorzat 112
skiplista 193
SMART 64
Smith–Waterman-távolság 77
Snawball 45
SPSS Clementine 238
SQLSERVER 258

CONTAINS

262

CONTAINSTABLE

263

Filter

260, 261

Filter Daemon Manager

260

FREETEXT

263

FREETEXTTABLE

263

Full-text Query Engine Processor

260

Gatherer

260

indexelés

260

Indexer

260

Key map

260

noise (stop) words

260

Query

260

Stemmer

260

stopszószűrés

262

szövegkezelése

258

Thesaurus

260

Word Breaker

260
START 224
statikus weboldal 228
Statistica 243

Text Miner

244
stemmer 41
stopszó 35, 40, 148, 244
stopszószűrés 40

mySQL

264

SQLSERVER

262
strukturálatlan adat 20, 21
strukturált adat 20
strukturált előrejelzés 96
strukturált információ 81
súlybeállítás

additív

116

multiplikatív

117
súlyozás

bináris

33, 245

előfordulás alapú

34, 245

gyakoriság alapú

34

logaritmikus

34, 245

normalizált logaritmikus

35

TF-

34

tf-idf

36, 171, 245

normalizált

36
SVD lásd szinguláris értékfelbontás 59, 133, 174
SVM 127, 258

kernel

130

nemlineáris

130

nemszeparábilis

129

szeparábilis

128

tartalék

127
Sybase Verity Full Text Search Engine 266
   
szabályleíró tábla 252
szabatosság 71, 136, 162
számítógépes nyelvészet 22
szavak egyértelműsítése 108
szavazásos osztályozás 133

többségi döntéssel

133
Szeged Korpusz 49
szekvencia alapú modell 96
szemantika 93
szemantikai elemzés 222
szeparálhatóság

lineáris

116
szereplő 86
szereplők közti reláció 86
szerkesztési elv 171
szimbolikus tanuló 122
szimmetrikus metrika 75
szinguláris értékfelbontás (SVD) 59, 133, 174
szó

lemmája

41

szótöve

41
szó-dokumentum mátrix 32
szó alapú indexelés 199
szó alapú keresés 207
szóelőfordulás 204
szótár 32
szótő 41
szótő alapú keresés 209
szótövezés 41, 148, 244
szótövező

Dawson-

47

erős

44

gyenge

44

Lovins-

45

óvatos

50

Paice–Husk-

47

Porter-

45

Tordai-féle

49
szózsákmodell 33, 122, 200
szövegbányászat

általános modellje

22

definíció

22

feladata

20
szövegfeldolgozás

biológiai

92

orvosi

92
szövegosztályozás 102
sztring hasonlósági metrika 74

Hamming-távolság

75

módosított

75

Levenshtein-távolság

76

Manhattan-távolság

78

Needleman–Wunch-távolság

77

Smith–Waterman-távolság

77
szupportvektor 127
szupportvektor-gépek lásd SVM 127
   
támogatottság 33
tanítóadat

negatív

56, 109

pozitív

56, 109
tanítóhalmaz 109
tanítókörnyezet 103, 109
tanulás

felügyelet nélküli

145

felügyelt

91, 104

fokozatos

115, 140

hibavezérelt

115, 116

kötegelt

115, 140
tanulási ráta 116
tartalék 127
tartalom alapú indexelés 200
tartalomegyezés 178
taxonómia 102, 139
taxonómia alapú keresés 207
teljes kapcsolódás 155, 156
teljesség lásd felidézés 69
témaorientált keresés 208
természetes nyelvek megértése 219
természetes nyelvű adatbázis-interfész 218
tesztadat 109
teszthalmaz 109
tesztkorpuszok

csoportosításhoz

163
Text Extender 265

CONTAINS

266
tf-idf 36, 171, 245

normalizált

36
TF-súlyozás 34
tiltott szó lásd stopszó 35
típus 39
token 39
tokenizálás 39, 74, 253
Tordai-féle szótövező 49
többségi döntés 133
töltelékszó lásd stopszó 35
tövezés lásd szótövezés 41
Tradewave Galaxy 181
Trellis 178
tulajdonnév-felismerés 90
tulajdonnévkorpusz 92
tulajdonnévszótár 95
túltanulás 55, 110, 124
túltövezés 43
túltövezési index 43
   
udvariassági elv 186, 189
ugrás 194
ugró pointer 193
újralátogatás 182
újralátogatási arány 187
újralátogatási elv 186, 187

arányos

188

uniform

188
újralátogatási gyakoriság 188
unicode 29
UTF-8 29
   
válaszkereső rendszerek 217
validációs halmaz 110
variancia 134
vektortér

dimenziója

32
vektortérmodell 32, 156, 190

dimenziócsökkentés

55
véletlen szörföző modell 205
visszautaló névszói csoport 99
Viterbi-algoritmus 97
Vivísimo 147, 198
   
Wandex 181
Webcrawler 198
WebFountain 210
webkorpusz 95
webrobot 184
WINNOW 117, 143

kiegyensúlyozott

118

pozitív

117
WiseNut 214
Word Wide Web Worm 200
WOW 211
   
XML 179
   
Yahoo! 213