Tartalomjegyzék

Itt érhető el a nyomtatható PDF verzióJelölésjegyzék 9
Előszó 14
1. Bevezetés 20
1.1. A szövegbányászat feladata 20
1.2. A szövegbányászat alkalmazási területei 23
2. Előfeldolgozás, modellalkotás, reprezentáció 25
2.1. Az előfeldolgozásnál vizsgált dokumentumjellemzők 26
2.1.1. Alapvető jellemzők 26
2.1.2. A dokumentum formátuma és karakterkódolása 28
2.2. Dokumentum reprezentálása vektortérmodellben 30
2.2.1. Dokumentumreprezentációs modellek 30
2.2.2. A vektortérmodell 32
2.2.3. Súlyozási sémák 33
2.2.4. A szöveg felbontása és a szótár felépítése 37
2.2.5. Lemmatizálás és szótövezés 41
2.2.6. Morphdb.hu alapú magyar nyelvi erőforrások 52
2.3. A vektortérmodell dimenziójának csökkentése 55
2.3.1. Jellemzőkiválasztó módszerek 56
2.3.2. Jellemzőkinyerő módszerek 58
3. Az információ-visszakeresés alapjai 63
3.1. Az információ-visszakeresés modellje 63
3.2. Az információvisszakereső-rendszerek értékelési módszerei 67
3.2.1. Az egyes komponensek szerepe 67
3.2.2. A relevancia mérése 69
3.2.3. Egyéb hatékonysági mértékek 73
3.3. Mintaillesztés 74
3.3.1. Hibatűrő mintaillesztés sztringmetrikákkal 74
3.3.2. Mintaillesztés reguláris kifejezésekkel 79
4. Információkinyerés 81
4.1. Bevezető 81
4.1.1. Példák alkalmazott IE-re 82
4.1.2. Az információkinyerés és -visszakeresés összehasonlítása 84
4.2. Az információkinyerés tipikus részfeladatai 85
4.3. Szabály alapú és statisztikai megközelítések az IE-ben 87
4.4. IE során felmerülő nyelvészeti problémák 89
4.5. Tulajdonnév-felismerés 90
4.5.1. Névelem 91
4.5.2. A tulajdonnév-felismerés problémaköre 92
4.5.3. A tulajdonnév-felismerésben hasznosítható jellemzők 94
4.5.4. Szekvencia és token alapú modellek 96
4.5.5. Ingyenes tulajdonnév-felismerő rendszerek 98
4.6. Kereszthivatkozások feloldása 98
5. Osztályozás 102
5.1. Az osztályozás definíciója és alesetei 104
5.1.1. Az osztályozás fajtái kategóriák száma szerint 104
5.1.2. Dokumentum- és kategóriavezérelt osztályozás 105
5.1.3. Az eredmény típusa: kiválasztó és rangsoroló osztályozás 106
5.2. Az osztályozás alkalmazásai 107
5.3. A tanítókörnyezet és dokumentummodell 109
5.3.1. A dokumentumgyűjtemény particionálása 109
5.3.2. Dokumentummodell 110
5.4. Osztályozó algoritmusok 111
5.4.1. Rocchio-osztályozó 112
5.4.2. Neurális hálózat alapú módszerek 115
5.4.3. Valószínűség alapú osztályozás: a naiv Bayes-módszer 119
5.4.4. Döntési fa alapú szövegosztályozók 122
5.4.5. Legközelebbi szomszédokon alapuló osztályozó (k-NN) 124
5.4.6. Szupportvektor-gépek (SVM) 127
5.4.7. Regressziós modellek 132
5.4.8. Osztályozók kombinációja 133
5.5. Osztályozók elemzése 134
5.5.1. Elfogultság és variancia közötti kompromisszum 134
5.5.2. Hatékonyságmérés 136
5.5.3. Osztályozók összehasonlítása 137
5.6. Hierarchikus osztályozás 139
5.6.1. A taxonómia felhasználása 139
5.6.2. HITEC osztályozó 139
5.6.3. Hatékonyságmérés 141
5.6.4. Hierarchikus osztályozók összehasonlítása 142
6. Csoportosítás 145
6.1. A csoportosító módszerek típusai 146
6.2. A csoportosítás alkalmazásai 147
6.3. Reprezentáció 148
6.4. Particionáló módszerek 148
6.4.1. A k-átlag módszer 149
6.4.2. További particionáló módszerek 152
6.5. Hierarchikus csoportosítók 153
6.5.1. Egyesítő és felosztó módszerek, illusztráció 153
6.5.2. Egyesítő módszerek 154
6.6. Csoportok címkézése 159
6.7. A csoportosító módszerek elemzése 161
6.7.1. A hatékonyság mérése 161
6.7.2. Dokumentumgyűjtemények 163
6.7.3. Csoportosító algoritmusok összehasonlítása 164
7. Kivonatolás 166
7.1. Az összegzéskészítő eljárások típusai 166
7.2. A kivonatolásnál használt jellemzők 168
7.3. Kivonatoló módszerek 169
7.3.1. A klasszikus módszer 169
7.3.2. A tf-idf alapú módszer 171
7.3.3. Csoportosítás alapú módszerek 171
7.3.4. Gráfelméleti megközelítések 173
7.3.5. Az LSI használata a kivonatolásban 174
7.4. A kivonatolás hatékonyságának mérése 175
8. Tartalomkeresés webdokumentumokban 176
8.1. Történeti áttekintés 176
8.1.1. Hipertext-dokumentumok kialakulása 176
8.1.2. A keresőmotorok kialakulása 180
8.2. Követelmények a keresőmotorokkal szemben 182
8.3. A keresőmotorok struktúrája 183
8.3.1. Webrobot -- webes begyűjtő 185
8.4. A dokumentumok indexelése 190
8.4.1. Adatstruktúrák 190
8.4.2. Az indexelés gyakorlati kérdései 197
8.4.3. Alkalmazott indexelési technikák 199
8.5. A Google áttekintése 202
8.5.1. A Google indexelési mechanizmusa 203
8.5.2. PageRank-módszer 204
8.6. A keresési technikák áttekintése 207
8.7. A piaci keresőrendszerek működésének áttekintése 210
8.7.1. Taxonómia alapú keresők 211
8.7.2. általános keresők 211
8.7.3. Metakeresők 214
8.7.4. Mélyhálókeresők 215
8.7.5. Keresőmotorok funkcióinak összefoglalása 215
9. Válaszkereső rendszerek 217
9.1. Természetes nyelvű adatbázis-interfészek 218
9.1.1. Egy rövid történeti áttekintés 221
9.2. Keresés a mélyhálóban 228
9.2.1. Keresés metakeresővel 230
9.2.2. Kooperációs megoldások 233
9.2.3. A mélyháló és a válaszkereső rendszerek 234
10. Szövegbányász-szoftverek bemutatása 237
10.1. SPSS Clementine 238
10.1.1. Kezelői felület, működés 238
10.1.2. Szöveges állományok kezelése 240
10.1.3. A korpusz szavainak feltérképezése 240
10.1.4. Szavak szűrése, a szó-dokumentum mátrix létrehozása 242
10.1.5. Analízis 243
10.2. Statistica Text Miner 243
10.2.1. A Text Miner modul áttekintése 244
10.2.2. A Text Miner modul kezelőfelülete 245
10.3. Oracle Text 250
10.3.1. Tipikus alkalmazások 250
10.3.2. A funkciók áttekintése 251
10.3.3. Feldolgozási lépések 252
10.3.4. Az Oracle Text CONTEXT indexelési eljárása 254
10.3.5. További indextípusok 256
10.3.6. Megjelenítési lehetőségek 256
10.3.7. A dokumentumok particionálása 257
10.4. Microsoft SqlServer szövegkezelő modulja 258
10.4.1. áttekintés 258
10.4.2. Feldolgozási lépések 260
10.4.3. Indexelés 260
10.4.4. Kezelőfelület 262
10.5. Egyéb adatbáziskezelő-rendszerek szövegbányászati elemei 264
10.5.1. mySQL Fulltext Search 264
10.5.2. DB2 Text Extender 265
10.5.3. Sybase Verity Full Text Search Engine 266
Irodalomjegyzék 269
Tárgymutató 286